Kontakt

MMS festival umjetnosti i kreacija

Prijeko 4

71300, Visoko

www.mms.bh-x.com

E-mail: mms.festival.visoko@gmail.com

  www.facebook.com/ManyMenShowFestival

PR festivala

Ajša Hindija

MMS 6 organizatori

Setup-centar društvenih inicijativa

Damar omladine

Br. transakcijskogračuna: 1990470054821441, Naziv banke: SparkasseBankd.d.

„Setup-Postavke“ centar društvenih inicijativa ,4218750150004, Prijeko 4, Visoko