MMS

Prvi MMS festival je održan 2013 godine u Visokom. Koncept festivala se zasniva na umjetnosti, kreaciji i zabavi.

Many Man Show – Show više ljudi je multidisciplinarni festival umjetnosti i kreacije. MMS Festival nastoji da podstakne razmjenu ideja, afirmaciju kulture, kao i stvaranje mreže kreativnih invidua i grupa na lokalnom i regionalnom nivou.

Ovogodišnji MMS ima za cilj ostvariti kontinuitet  i uz sličan koncept, kao i proteklih  godina sa akcentom na muzičke sadržaje, izložbe i radionice čiji će sadržaj privući veliki broj mladih ljudi iz Visokog, ali i okoline.  Iz programa izdvajamo izložbu akademskog skluptora Alena Džinde, dječiji karneval, koncert za djecu Latifa Močevića-Mravko travko, te po prvi put Pyramida trail na okolnim brdima Visokog.

Pridružite nam se u augustu mjesecu i uživajte u odličnom programu festivala, raznim radionicama, takmičenjima, izložbama i koncertima koja je ove godine pripremio naš tim.